Økologisk ull

Våre produkter er sertifisert økologiske. Dette bidrar til å sikre at sauene har blitt behandlet godt. En økologisk sertifisering sikrer blant annet større fjøs der det er mer plass per sau. I tillegg får sauer lov til å beholde horn og haler - noe som ikke er en selvfølge i konvensjonell ullproduksjon. Samtidig klippes sauene individuelt, noe som betyr at de blir utsatt for mindre stress.Til slutt er det viktig å påpeke at mulesing ikke må skje i økologisk ullproduksjon.

Økologisk ull