A part of JBS Textile Group

Cookie- og privatlivspolitik

Cookies

Dovres hjemmeside bruker cookies.

En cookie er en tekstfil, som gjemmes på din PC, tablet eller mobil, hvis du aksepterer det. En cookie kan for eksempel registrere din IP adresse og din geografiske plassering.

Hvis du har sagt ja til cookies, og senere angrer, kan de slettes i din browser hvis du ønsker det, og du har også mulighet til å blokkere cookies.

Det kan ikke installeres skadelige programmer på din PC via en cookie.

Hvis du sier nei takk til cookies, kan du oppleve at hjemmesiden ikke fungerer helt optimalt, og at noe av innholdet ikke vil være tilgjengelig.

Formålet med å bruke cookies, er å gi deg en bedre opplevelse og en bedre service på vår hjemmeside, da en cookie registrerer dine bevegelser på hjemmesiden. Dermed har vi mulighet til å forbedre, rette og målrette vår service ovenfor deg som bruker, og via statistikk på alle brukere, å optimere vår hjemmeside og informasjon generelt.

Du kan lese mer om retningslinjene våre for cookies og se hvilke cookies vi bruker ved å klikke på cookie-ikonet nederst til venstre. Her kan du også endre dine preferanser for cookies.

 

Privatlivspolitikk

Opplysningene du gir oss når du bruker vår hjemmeside, kalles personopplysninger. De kan være med på å identifisere deg som person. Du gir for eksempel selv dine personopplysninger i form av e-mail adresse, når du melder deg på et nyhetsbrev, eller din postadresse når du foretar kjøp via hjemmesiden.

Når du sier ja til cookies, samler vi også opplysninger om deg den veien. Det kan for eksempel være din IP adresse, din geografiske plassering, eller opplysninger om hva som interesserer deg. Vi registrerer ikke opplysninger som du ikke har gitt samtykke til, enten via aksept av cookies, eller via de opplysninger du selv har gitt i forbindelse med et kjøp.

Vi overholder EU Persondataforordningen, og den tilhørende danske lovgivning på området, og vi har sikret dine opplysninger på forsvarlig vis mot offentliggjørelse og misbruk. Vi gjemmer dine opplysninger kun så lenge vi har et lovlig formål med det.

Du kan til enhver tid utmelde deg fra våre nyhetsbrev. Vi vil da straks slette dine personopplysninger.

Når du foretar et kjøp, gjemmer vi de opplysninger som kreves og opplyses om i våre e-handelsbetingelser, til bruk for fakturering og levering av kjøpet.

I overensstemmelse med den gjeldene lovgivning er vi forpliktet til å gjemme disse opplysninger i inntil 5 år etter fakturadatoen.

Heretter blir opplysningene slettet, med mindre du fortsatt er kunde hos oss, og løpende foretar kjøp via hjemmesiden.

I noen tilfeller bruker vi databehandlere, som vi gir dine personopplysninger til. Det kan for eksempel være til utsendelser av nyhetsbrev eller til ekspedisjon og / eller forsendelser av ordre.

Vi bruker selvsagt kun databehandlere som oppfyller kravene i lovgivningen, og som vi har inngått de nødvendige avtaler med. Alle våre data er plassert på servere innenfor EU/EØS, og det samme gjelder for våre databehandlere.

Hvis du er i tvil om hva og hvor mye vi har registrert på deg, har du rett til å be om innsyn i disse opplysningene. En henvendelse vedrørende innsyn, skal rettes til oss skriftlig. Vi plikter å sikre oss at opplysningene utleveres til rette person, så vi vil, om nødvendig, kontakte deg for å få bekreftet din identitet. Hvis du ønsker innsyn skal du sende en mail til jbs@jbs.dk og skrive «innsyn» i emnefeltet. Anmodningen om innsyn skal normalt besvares innen 30 dager. Såfremt dette ikke er mulig, vil du motta beskjed om forventet svartid, som ikke må være mer enn 90 dager.

Hvis opplysningene vi har registrert på deg er feil, har vi plikt til å rette de, eller slette de hvis du ønsker det, og hvis lovgivningen tillater det.

Hvis du ønsker å klage på vår behandling av dine opplysninger, så skal du rette en henvendelse til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk hvor du har klagemulighet.